Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 (VTHUP 2019) vastgesteld

Geplaatst: 27-2-2019

Een veilige, duurzame en gezonde leef- en werkomgeving is van groot belang, daarom wordt ieder jaar een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTHUP 2019). Voor de uitvoering van de taken zijn beperkte middelen beschikbaar, daarom worden er keuzes gemaakt. Inzet is afhankelijk van werkzaamheden die een hoge prioriteit hebben of niet.

In het uitvoeringsprogramma staat welke taken de gemeente Lelystad uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De taken zijn heel breed: van het verlenen van omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, horecavergunningen tot het uitvoeren van bouwtoezicht, brandveiligheidscontroles, horecacontroles, parkeerhandhaving en het behandelen van allerlei klachten en meldingen. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende andere organisaties. Zo voert de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV) namens de gemeente Lelystad milieucontroles uit, voert de Brandweer Flevoland controles uit op het gebied van brandveiligheid en voert de GGD Flevoland inspecties uit bij kinderopvanglocaties.

Hoe zijn de keuzes gemaakt?

Er wordt risicogestuurd gewerkt. Dat betekent dat alle werkzaamheden met een hoge of gemiddelde prioriteit worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden met een lage prioriteit geldt dat de verantwoordelijkheid meer bij de inwoners en bedrijven neergelegd wordt. Wel kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van Buurtbemiddeling om, op die manier met begeleiding, een oplossing voor het probleem te vinden. Bij het maken van de keuzes is ook gekeken naar welke ontwikkelingen er zijn, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet, Flevokust Haven of de nieuwe manier van het inzamelen van afval.

Wat zijn de speerpunten?

Voor 2019 zijn er twee speerpunten. Het eerste speerpunt betreft het tegengaan van illegale kamerverhuur. Wanneer een woning illegaal wordt gebruikt als kamerverhuurpand kan dat overlast geven voor de omwonenden. Daarnaast speelt ook de brandveiligheid een rol. Daarom is er een project gestart om in beeld te brengen hoeveel panden er illegaal worden gebruikt voor kamerverhuur, zodat vervolgens handhavend kan worden opgetreden. Het tweede speerpunt betreft uitvoering geven aan het Integrale Veiligheidsplan. In dat plan staat hoe de gemeente Lelystad, samen met andere organisaties, de veiligheid van haar inwoners wil vergroten. In het VTHUP is daarvoor bijvoorbeeld opgenomen dat het team Stadstoezicht in 2019 deelneemt aan de pilot gebiedsgerichte aanpak, om via een gezamenlijke aanpak de veiligheid en leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten te verhogen.

Wilt u meer weten?

Het VTHUP 2019 ligt ter inzage bij het infocentrum in de hal van het stadhuis. Ook kunt u het VTHUP 2019 vinden op deze website.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...