Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Toezicht en handhaving

Laatst gewijzigd: 11-7-2016

Met de Nota Integrale Handhaving 2015-2018 beoogt de gemeente Lelystad samen met haar ketenpartners vast te leggen welke integrale visie, uitgangspunten en werkwijze de komende jaren gelden bij het handhaven van wet- en regelgeving en aan welke randvoorwaarden dient te worden voldaan.

Handhaven

Hierbij wordt uitgegaan van het ‘nieuwe handhaven’. Het gaat dan om integraal handhaven, responsief optreden tegenover burgers, samen inspecteren binnen verschillende domeinen en samenwerken in de handhavingsketen. De basis van toezicht en handhaving is het bewerkstelligen van een gedragsverandering gericht op goede naleving.

Ketenpartners

Om samenhang en samenwerking in de handhaving in Lelystad te bevorderen hebben de ketenpartners die hebben meegewerkt aan de Nota Integrale Handhaving 2015-2018, in een aantal bijeenkomsten hierover gesproken. In deze nota zijn de visie en uitgangspunten uitgewerkt. De visie die is benoemd door alle partners is: ”De leefomgeving is van ons allemaal. Het is dan ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid er op toe te zien dat deze leefomgeving zo gezond, leefbaar en veilig mogelijk is.”

Gebieden

Deze nota heeft betrekking op diverse wettelijke handhavings- en toezichttaken. Lelystad onderscheidt drie verschillende handhaving gebieden, namelijk de Fysieke leefomgeving, de Openbare ruimte en het Sociaal domein. Tevens is op grond van de visie een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd die van toepassing zijn op alle deelnemers van deze nota, namelijk de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven wordt gestimuleerd, de gemeente voert regie over handhaving, voorlichten als het kan, handhaven als het moet, handhaving verloopt waar mogelijk integraal, de verschillende partijen kennen elkaar en werken daar waar nodig samen, handhaving verloopt op programmatische wijze, handhaving kent een innovatief karakter en handhaving vindt zodanig plaats dat er zo min mogelijk (administratieve) lasten zijn voor burgers en bedrijven.

Ketenpartners

De nota is tot stand gekomen met alle afdelingen van de gemeente Lelystad, die met handhaving te maken hebben, in samenwerking met de volgende ketenpartners zoals de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Brandweer Flevoland, politie, Werkbedrijf Lelystad, Centrada Lelystad en Welzijn Lelystad.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...