Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeentelijke Erfgoedcommissie

Laatst gewijzigd: 31-8-2016

Op grond van de herziende Monumentenwet is de ministeriele adviesplicht voor formeel erkende monumenten vanaf 2009 beperkt. Dit houdt in dat de gemeente Lelystad zelf vergunningen moet afgeven inclusief de daarbij behorende stukken.

Commissie van deskundigen

Om de zorgvuldigheid van de besluitvorming te waarborgen is het op grond van de erfgoedverordening noodzakelijk dat een commissie van deskundigen (erfgoedcommissie) het college van Burgemeester en Wethouders inhoudelijk kan adviseren. Daarom heeft de gemeenteraad op 10 april 2008 besloten een gemeentelijke erfgoedcommissie aan te stellen. In 2009 zijn de eerste leden van de Erfgoedcommissie benoemd.

De gemeentelijke Erfgoedcommissie is organisatorisch ondergebracht bij het Steunpunt archeologie en jonge monumenten Flevoland. De werkwijze van de erfgoedcommissie is vastgelegd in de gemeentelijke verordening op de Erfgoedcommissie.

Leden

De Erfgoedcommissie is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

- Dhr. R. Bakelaar;
- Mevr. A. van Berkum;
- Mevr. T. Heise-Roovers.
- Dhr. A. van Holk. (voorzitter)
- Dhr. H. Pruntel; (secretaris)
- Mevr. R. Rijs.

Rapporten