Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Cultuurimpuls met intendant amateurkunsten

Laatst gewijzigd: 4-3-2015

De Intendant Amateurkunsten draagt zorg voor het verbreden van cultuur in Lelystad.

Dynamisch en open

In de Cultuurnota 2009-2012 is als hoofddoelstelling geformuleerd dat cultuur, in de breedste zin van het woord, bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor bewoners en bezoekers van Lelystad. Kennis van en deelname aan culturele activiteiten worden zoveel mogelijk ontwikkeld en dat levert een bijdrage aan een open, dynamisch en volwaardig Lelystad. De intendant krijgt in de thuisbasis De Kubus een autonome positie.

De intendant amateurkunsten

De intendant amateurkunsten ondersteunt verenigingen, bijvoorbeeld bij het organiseren van projecten, aanvragen van subsidies, het op orde brengen of houden van financiën, vinden van een geschikte ruimte, etcetera. De intendant heeft daarnaast een uitgebreid netwerk en kan dus ook mensen die (nog) niet bij een vereniging zijn aangesloten met elkaar in contact brengen om ervaringen te kunnen delen. De Lelystadse intendant amateurkunsten heet Aino Merits. “Het doel is de amateurkunst in Lelystad in al haar facetten te laten bloeien en te laten schitteren.”

E-mail: a.merits@dekubuslelystad.nl