Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Laatst gewijzigd: 2-5-2022

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft u als burger toegang tot veel informatie die bij de overheid aanwezig is. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij de Wob bepaalt dat een uitzonderingsgrond van toepassing is.

Wat is een Wob-verzoek?

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Daarvoor kunnen alle middelen ingezet worden, bijvoorbeeld het internet, folders, brochures en mededelingen in de lokale media.

Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om informatie in te dienen bij de gemeente. Dit is het Wob-verzoek.

Hoe moet een Wob-verzoek ingediend worden?

Een Wob-verzoek gericht aan gemeente Lelystad kan via het webformulier op deze site, per brief of mondeling worden ingediend. Een Wob-verzoek kan ook per e-mail worden ingediend, maar uitsluitend via dit e-mailadres: wob@lelystad.nl.

Waar moet een Wob-verzoek aan voldoen?

Bij het indienen van een Wob-verzoek moet u rekening houden met het volgende:

  • het verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke informatie (informatie over beleid, met inbegrip van de voorbereiding en de uitvoering daarvan);
  • het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie (informatie moet aanwijsbaar vastgelegd zijn op een gegevensdrager. Daarin kunt u denken aan geluidsbanden, films, foto’s, digitale bestanden (zoals e-mail of teksten van de website).

Uitzonderingen

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Deze zogenaamde uitzonderingsgronden betreffen onder andere:

  • het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat;
  • gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente;
  • gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente;
  • gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Besluit

De gemeente moet binnen  4 weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Als de informatie kan worden verstrekt, moet dat binnen 4 weken na de ontvangst van de aanvraag. Als de gemeente moet verwachten dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...