Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Historie

Laatst gewijzigd: 28-10-2019

Er zijn sinds 2014 verschillende varianten voor Flevokust Haven onderzocht, waarbij uiteindelijk is gekozen voor de variant die nu gerealiseerd wordt.

Gemeente en provincie werken nauw samen aan Flevokust Haven. De gemeente is verantwoordelijk voor het binnendijkse industrieterrein en de provincie voor de buitendijkse overslaghaven met containerterminal. De gemeente Lelystad heeft een plan ontwikkeld voor het gefaseerd realiseren van het binnendijks 'natte' industrieterrein, om te beginnen met 7,4 hectare. De gemeenteraad van Lelystad heeft met de ontwikkeling van het industrieterrein van Flevokust Haven ingestemd op 9 juni 2015.