Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Een laag inkomen? Vraag dan om kwijtschelding

Laatst gewijzigd: 1-1-2020

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u een bijstandsuitkering heeft, AOW geniet of een inkomen dat ongeveer gelijk is aan de bijstand. Kleine zelfstandige ondernemers (bijvoorbeeld freelancers en zzp’ers) met een minimuminkomen komen eventueel ook in aanmerking voor kwijtschelding.

Kostendelersnorm

Met ingang van 1 januari 2018 wordt bij de kwijtscheldingsregeling rekening gehouden met de kostendelersnorm uit de Participatiewet.

Wanneer is de kostendelersnorm van toepassing?

Bij indiening van een kwijtscheldingsverzoek die op of na 1 januari 2018 bij de gemeente worden ingediend.

Wat houdt de kostendelersnorm in? (Artikel 22a van de Participatiewet)

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u dezelfde woning deelt met kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder. Het aantal kostendelende medebewoners bepaalt de hoogte van uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer kostendelende medebewoners in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wanneer is mijn huisgenoot geen kostendelende medebewoner? (artikel 19a Participatiewet)

Niet alle huisgenoten zijn kostendelende medebewoners. De volgende huisgenoten zijn geen kostendelende medebewoners:

  • uw partner;
  • huisgenoten onder de 21 jaar;
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering;
  • huisgenoten die onderwijs volgen met recht op een financiële bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen;
  • kamerhuurders met een commercieel contract en die een commerciële huurprijs betalen net als u;
  • kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en waarbij een commerciële huurprijs wordt betaald.

Komt u in aanmerking?

Kwijtschelding vindt plaats op basis van de betalingscapaciteit en het aanwezige vermogen. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren geldt ook voor de kleine zelfstandige ondernemers.

U kunt een kwijtscheldingsverzoek indienen indien uw gemiddelde maandinkomen lager is dan de hieronder vermelde bedragen waaronder u valt:

  • voor een echtpaar of samenwonenden: € 1.416,00 (beide partners AOW-gerechtigd:  € 1.561,00 is een partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd: € 1.522,00);  
  • voor een alleenstaande ouder: € 996,00 (AOW-gerechtigd: € 1.139,00);  
  • voor een alleenstaande: € 996,00 (AOW-gerechtigd: € 1.139,00).

Vermogen

Vermogen
Gezinssituatie Aanvrager geboren vóór 01-01-1935 Partner geboren vóór 01-01-1935 Kwijtschelding indien:
Gehuwd/samenwonend Ja Ja Saldo < € 6.640 én rente < € 94
Gehuwd/samenwonend Ja Nee Saldo < € 4.370 én rente < € 60
Gehuwd/samenwonend Nee Ja Saldo < € 4.370 én rente < € 60
Gehuwd/samenwonend Nee Nee Saldo < € 2.000 én rente < € 26
Alleenstaande ouder Ja n.v.t. Saldo < € 4.270 én rente < € 60
Alleenstaande ouder Nee n.v.t. Saldo < € 1.800 én rente < € 26
Alleenstaande Ja n.v.t. Saldo < € 3.870 én rente < € 54
Alleenstaande Nee n.v.t. Saldo < € 1.500 én rente < € 20

De gegevens over de saldi en de ontvangen rente op de bankrekeningen hebben betrekking op de situatie op 31 december van het voorgaande belastingjaar.

Vermogen uit voertuigbezit

Het voertuig wordt als vermogen meegenomen indien het voertuig een waarde van meer dan € 2269,- vertegenwoordigt bij verkoop bij een dealer. Auto’s jonger dan drempel (9 jaar), vormen een belemmering voor automatische kwijtschelding. Ook als de belastingplichtige meer dan één auto bezit, is dit een belemmering voor automatische kwijtschelding. Daarnaast vormen auto’s van een bijzonder merk altijd een belemmering voor automatische kwijtschelding, ook als deze ouder is dan 9 jaar. (Het gaat daarbij om de volgende merken: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Corvette, Donkervoort, Ferrari, Hummer, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, Pagani, Porsche, Range Rover, Rolls Royce, Spyker). Brommers en invalidenvoertuigen worden buiten beschouwing gelaten. Overige voertuigen (bv. motoren of caravans) worden voor de volledige waarde als vermogen in aanmerking genomen.

Hoe aanvragen?

Zodra u de belastingaanslag thuis heeft ontvangen, kunt u bij de Stadswinkel in het stadhuis een kwijtscheldingsformulier ophalen. Ook kunt u het kwijtscheldingsformulier downloaden. Heeft u moeite met het invullen van het kwijtscheldingsformulier, dan kunt u een afspraak maken met een belastingmedewerker aan de balie in het stadhuis of bellen naar 14 0320 (geldt alleen voor particulieren). Ondernemers kunnen terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).

Wanneer aanvragen?

Dien uw kwijtscheldingsverzoek zo snel mogelijk in. Hiervoor kunt u het kwijtscheldingsformulier gebruiken. Voor een vlotte afhandeling van uw verzoek is het heel belangrijk dat u het kwijtscheldingsformulier volledig invult. Gebeurt dat niet, dan wordt het verzoek afgewezen. De gemeente raadt u aan om uw kwijtscheldingsformulier persoonlijk in te leveren bij de Stadswinkel. Zodra het team uw verzoek heeft ontvangen, ontvangt u schriftelijk bericht.

Beschikking

Op grond van alle beschikbare gegevens wordt een beslissing genomen. De verzoeken tot kwijtschelding worden zo snel mogelijk in behandelding genomen. Wanneer uw verzoek is behandeld, krijgt u antwoord in de vorm van een beschikking (bewaar deze goed, want de beschikking wordt slechts eenmaal verstrekt). In de beschikking staat of u kwijtschelding krijgt. Als uw verzoek is afgewezen, dan wordt in de beschikking de reden van de afwijzing aangegeven. Tegen de afgewezen beschikking kan u beroep instellen. U kan een standaard beroepschrift downloaden.

Opschorting

In afwachting van de beslissing op uw verzoek tot kwijtschelding voor de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden de invorderingsmaatregelen (aanmaning, dwangbevel, etc.) opgeschort. Als uw aanslag volledig wordt kwijtgescholden, dan hoeft u deze niet te betalen.

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het mogelijk dat u de gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel voor de onroerendezaakbelasting. Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Meer informatie

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...