Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Het asbestdakenverbod

Laatst gewijzigd: 16-8-2019

Het besluit van de Tweede Kamer om het asbestdaken verbod in te laten gaan per eind 2024 is niet bekrachtigd door de Eerste Kamer op 4 juni 2019. Dat betekent dat er op dit moment geen deadline meer is om asbestdaken te vervangen. De gemeente onderzoekt wat de gevolgen zijn van dit besluit en komt hierop terug. De maatregel moet milieu- en gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Asbest is een kankerverwekkende stof en verspreiding van en blootstelling aan asbest moet worden vermeden. Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen; verwijdering (sanering) is op enig moment noodzakelijk.

Voor wie en voor welke daken geldt het verbod?

Het aangekondigde verbod op asbestdaken geldt voor alle gebouwen met asbesthoudende dakbedekking in de vorm van asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, en ook niet voor de volgende materialen aan de buitenkant: boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij het vervangen van uw dak.

Het maakt niet uit of het dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Een gemeente kan eisen om het dak te verwijderen als het asbestdak in heel slechte staat verkeert of verwaarloosd is.

Waar vind je asbestdaken?

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt geen asbestdak. Het zit níét in gewone dakpannen. In gebouwen van na 1994 is geen asbest meer toegepast. Waar zit asbest wel?

  • In golfplaten op gebouw, aanbouw of schuur. Asbest werd voor 1994 in golfplaten verwerkt. Asbestgolfplaten liggen op veel boerenschuren of schuurtjes die gebouwd zijn voor 1994. Golfplaten bevatten géén asbest als je op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT (new technology) ziet staan.
  • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heeft u dakleien? Een gecertificeerd inventaristiebedrijf kan bepalen of hier asbest in zit.
  • Asbest kan ook in of onder bitumen op platte daken verwerkt zijn.

Let op: Heeft u een huis dat gebouwd is voor 1994, dan is het verstandig om na te gaan of uw woning of schuur een asbestdak heeft.

Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. In de meeste gevallen moet asbest verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf ontzorgt en verwijdert asbest op een veilige manier. Voor het verwijderen van bitumen en dakleien met asbest zult u altijd een gecertificeerd bedrijf in moeten schakelen. Een particulier mag maximaal 35 m² asbestdak, dat geschroefd en in goede toestand is, zelf verwijderen. Dit mag alleen onder bepaalde strikte voorwaarden, die staan op de website InfoMil. Op de website Milieu Centraal staat een filmpje over het verwijderen van asbestgolfplaten van een schuurtje. Het verwijderen van asbest moet u altijd vooraf bij de gemeente melden.

Gevolgen niet op tijd verwijderen asbestdak

Wanneer u het asbestdak niet tijdig verwijdert, zijn er drie mogelijke gevolgen:

1. Onverzekerd voor (gevolg)schade

Als uw asbestdak beschadigd raakt – bijvoorbeeld door brand of hagel - kunnen er asbestflinters/-vezels in de omgeving terechtkomen. Dit moet door een gecertificeerd bedrijf opgeruimd worden, die daar de nodige veiligheidsmaatregelen voor moet treffen. De kosten om dit op te ruimen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Sommige opstalverzekeringen dekken deze kosten (deels). Houd er rekening mee dat dit kan veranderen: de kans bestaat dat verzekeraars de opruimkosten dan niet meer vergoeden omdat u volgens de wet het dak had moeten vervangen. U draait dan zelf op voor de kosten om het asbest op te ruimen.

2. Verkoopbaarheid huis

Als u een huis of schuur met asbestdak wilt verkopen is dat waarschijnlijk moeilijker verkoopbaar omdat het asbestdak ooit vervangen moet worden. En een koper het risico en de kosten voor het verwijderen van een asbestdak niet wil dragen.

3. Dwangsom

U bent in overtreding en riskeert een dwangsom als na ingang van het asbestdakenverbod blijkt dat u nog een asbestdak op een gebouw hebt.

Voordelen van snel vervangen van uw asbestdak

Snel actie ondernemen om uw asbestdak te vervangen heeft voordelen:

1. Beschikbaarheid procesbegeleiding

In Lelystad kunnen bewoner-eigenaren van een woning met een asbestdak tot 2020 professionele hulp krijgen bij de voorbereiding van de vervanging van hun dak.

2. Beschikbaarheid leningen

Bewoner-eigenaren van een woning met een asbestdak kunnen via de gemeente Lelystad een lening aanvragen om de kosten te kunnen financieren.

3. Beschikbaarheid subsidie

Het Rijk heeft een tijdelijke subsidieregeling voor eigenaren die een asbestdak laten vervangen. Deze eindigt eind 2019 of zoveel eerder als het geld op is.

Het geld voor deze regeling is inmiddels op, u kunt hier geen gebruik meer van maken. De provincie Flevoland is bezig met een tijdelijke subsidieregeling om te stimuleren dat tijdens of na de sanering van asbestdaken isolatie of zonnepanelen toegepast worden. Zodra de regeling van kracht wordt vindt u hier meer informatie.

4. Beschikbaarheid verpakkingsmateriaal

De gemeente Lelystad stelt via HVC geschikt verpakkingsmateriaal voor asbesthoudend materiaal beschikbaar als uit de reactie op de sloopmelding blijkt dat de eigenaar zelf de asbestgolfplaten mag vervangen. Voorwaarden en meer informatie over zelf/laten verwijderen asbestdak.

5. Kosten vervanging asbestdak lopen op

Doordat de vraag naar personeel en materiaal toeneemt lopen ook de kosten hiervan op. We horen van eigenaren die al met de voorbereiding en/of uitvoering bezig zijn dat het gaat om forse verschillen.

6. Het nieuwe dak gaat jaren mee

De levensduur van het asbestdak loopt op zijn eind. Het materiaal verweert steeds meer en zal op enig moment vervangen moeten worden, ook zonder verbod. Met de faciliteiten die nu beschikbaar zijn, is het gemakkelijker uw asbestdak te vervangen, eventueel samen met uw buren. Daarna gaat uw dak weer jaren mee.