Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stimuleringslening Asbestverwijdering

Laatst gewijzigd: 5-10-2018

Kenmerken en voorwaarden Stimuleringslening Asbestverwijdering (Artikel 11 van de Asbestverordening 2108):

  1. De leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.
  2. De leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering bedraagt minimaal € 2.500 en kan nooit meer bedragen dan € 40.000.
  3. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering € 15.000 of minder bedraagt wordt een onderhandse akte opgemaakt. Indien het sluiten van een onderhandse akte niet mogelijk is wordt een hypothecaire akte opgemaakt.
  4. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering meer dan € 15.000 bedraagt wordt een hypothecaire akte opgemaakt.
  5. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering € 7.500 of minder bedraagt is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar.
  6. Indien de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering meer dan € 7.500 bedraagt is de looptijd van deze lening maximaal 15 jaar.
  7. De hoogte van het rentepercentage van de Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt vastgesteld aan de hand van de SVn rentetarieven, te raadplegen op de website van de SVn.
  8. In aanvulling op het gestelde in lid 7 kan het college nadere regels vaststellen op basis waarvan een korting op het rentepercentage kan worden toegekend indien meer dan 10% van de leensom geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsmaatregelen uit door het college aan te wijzen categorieën.
  9. Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van lid 5 of 6 van dit artikel naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college hiervan afwijken, met dien verstande dat de looptijd van de Stimuleringslening Asbestverwijdering nimmer langer zal zijn dan 30 jaar.

Bouwdepot

Een Asbestlening komt via een Bouwdepot van SVn tot uitbetaling op basis van door het college goedgekeurde facturen, die verband houden met de door het college toegekende werkelijke kosten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...