Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Maatwerklening Asbestverwijdering

Laatst gewijzigd: 5-10-2018

Kenmerken en voorwaarden Maatwerk lening Asbestverwijdering (Artikel 12 van de Asbestverordening 2108):

  1. De leensom van de Maatwerklening Asbestverwijdering zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten, met dien verstande dat slechts het strikt noodzakelijke meegefinancierd kan worden.
  2. De leensom van de Maatwerklening Asbestverwijdering bedraagt minimaal € 2.500 en kan nooit meer bedragen dan € 40.000.
  3. Voor de Maatwerklening Asbestverwijdering wordt een hypothecaire akte opgemaakt.
  4. De looptijd van de Maatwerklening Asbestverwijdering wordt vastgesteld op 30 jaar.
  5. De hoogte van het rentepercentage van de Maatwerklening Asbestverwijdering wordt vastgesteld aan de hand van het SVn rentetarief voor 15 jaar, te raadplegen op de website van de SVn.
  6. In aanvulling op het gestelde in lid 5 kan het college nadere regels vaststellen op basis waarvan een korting op het rentepercentage kan worden toegekend indien meer dan 10% van de leensom geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsmaatregelen uit door het college aan te wijzen categorieën.

Bouwdepot

Een Asbestlening komt via een Bouwdepot van SVn tot uitbetaling op basis van door het college goedgekeurde facturen, die verband houden met de door het college toegekende werkelijke kosten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...