Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Geld lenen om uw asbestdak te vervangen

Laatst gewijzigd: 25-9-2019

Om het vervangen van een asbestdak te financieren biedt gemeente Lelystad Asbestleningen aan. De Asbestlening is bedoeld voor de eigenaar/bewoner van een particuliere woning. De Asbestlening wordt verstrekt in samenwerking met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Onder de Asbestverordening 2018 vallen meerdere Asbestleningen:

Stimuleringslening Asbestverwijdering

  • Deze lening kunt u aanvragen indien uw inkomen voldoende is om de maandlast te kunnen voldoen. SVn toetst op basis van uw inkomen en woonlasten of u in aanmerking komt voor deze lening.
  • Minimaal 80% van de leensom moet gebruikt worden voor de vervanging van het asbesthoudende dak. Het overige gedeelte kunt u gebruiken om overige maatregelen aan uw woning te treffen. Duurzaamheidsmaatregelen kunt u (deels) meefinancieren.
  • Bij een lening boven de € 15.000,- dient er hypothecaire zekerheid te worden verstrekt, dus sluit u een hypotheek af. Hiervoor worden afsluit- en notariskosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u meefinancieren.

Meer informatie over de Stimuleringslening Asbestverwijdering

Maatwerklening Asbestverwijdering

  • Wanneer uw inkomen niet voldoende is om een Stimuleringslening aan te kunnen vragen, kunt u een afspraak maken om een Maatwerklening aan te vragen. De leensom van de Maatwerklening Asbestverwijdering zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat aanvaard is als werkelijke kosten, met dien verstande dat slechts het strikt noodzakelijke meegefinancierd kan worden.
  • De Maatwerklening Asbestverwijdering is altijd een hypothecaire lening.

Meer informatie over de Maatwerklening Asbestverwijdering

Verzilverlening Asbestverwijdering

Als u uw hypotheek (gedeeltelijk) heeft afgelost, heeft u waarschijnlijk overwaarde opgebouwd. Bent u ouder of net jonger dan uw wettelijke AOW-leeftijd, dan kunt u deze overwaarde mogelijk gebruiken om uw asbestdak te laten vervangen met een Verzilverlening Asbestverwijdering. Voor de Verzilverlening Asbestverwijdering betaalt u maandelijks geen rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of bij overlijden van de langstlevende schuldenaar moet de lening afgelost worden.

Meer informatie over de Verzilverlening Asbestverwijdering

Persoonlijk adviesgesprek?

Heeft u interesse om uw asbestdak te financieren met een lening? Maakt u dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de adviseur Stimuleringsleningen: Ria Wolfs, tel. 14 0320 of mail naar Stimuleringsleningen@Lelystad.nl.

Inloopspreekuur

Op woensdagmorgen is er van 9.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het stadhuis (Stadhuisplein 2), bij het Informatieplein Wonen en Ondernemen.

Lees ook: Voordelen SVn-lening en aandachtspunten aannemer

Asbestverordening 2018

De gemeenteraad heeft de Asbestverordening 2018 vastgesteld, waardoor het mogelijk is om leningen te verstrekken voor het vervangen van een asbestdak. Enkele uitvoeringszaken hiervoor zijn geregeld in de Asbestregeling 2018.