Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beschermde diersoorten onder uw dak?

Laatst gewijzigd: 7-5-2019

In Lelystad zijn woningen met een asbestdak aanwezig. Voordat deze daken vervangen worden moet duidelijk zijn of rekening gehouden moet worden met beschermde natuurwaarden.

Vogels en vleermuizen

In en om het dak gaat het dan vooral om broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien beschermde soorten, zoals huismussen of gewone en/of ruige dwergvleermuizen, aanwezig zijn, is een ontheffing Wet natuurbescherming nodig om deze asbestsanering uit te voeren.

Inventarisatie

In de inventarisatie van beschermde diersoorten in projectmatige bouw met asbestdaken kunt u zien welke beschermde diersoorten er onder uw dak leven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Provincie Flevoland.