Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat is zwerfafval?

Laatst gewijzigd: 25-10-2016

Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten, kranten, folders en tissues slingeren vaak rond op straat, in parken of langs de weg.

Opruimen kost veel geld

Zwerfafval is een doorn in het oog voor veel mensen. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Daarom wil gemeente Lelystad samen met haar inwoners de strijd tegen zwerfafval aangaan. Immers samen houden we Lelystad schoon, prettig en leefbaar.

Wat gebeurt er al?

Lelystad heeft al veel bewoners die vrijwillig hun eigen buurt/straat schoonhouden. In verschillende wijken zijn bewoners actief met het opruimen van zwerfvuil. Dit zijn volwassenen, maar ook groepjes kinderen die onder begeleiding zwerfafval ruimen. Zo zijn er kinderen die zwerfvuil ruimen in de Waterwijk, Boswijk, Atolwijk, Zuiderzeewijk, Kustwijk en Warande. Ook helpen? Graag! Meld u aan bij de heer Koos Essenstam via lelystadschoon@lelystad.nl.

Wat kunt u verder doen?

  • Doe uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
  • Spreek anderen aan op verkeerd gedrag
  • Organiseer zelf een opruimactie en neem contact op met Koos Essenstam via telefoonnummer 14-0320 of per mail op lelystadschoon@lelystad.nl