Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Boete voor dumpen van afval of grond

Laatst gewijzigd: 6-3-2017

Mensen die afval of grond dumpen in de openbare ruimte, en op heterdaad worden betrapt, worden voortaan direct beboet. Het illegaal storten wordt gezien als een economisch delict en hier staan forse boetes voor.

Vervuiling in bermen en greppels

Al geruime tijd is er sprake van vervuiling van de bermen en greppels in het buitengebied. Er wordt (zeef)grond gedumpt, maar ook wordt regelmatig vuilnis aangetroffen. Het storten van zeefgrond in de bermen is niet toegestaan en kan een besmettingsbron voor ziektekiemen zijn. Het dempen van greppels vervaagt de eigendomsgrenzen en zorgt voor een slordig aanzicht van de bermen. Daarnaast kan het de waterafvoer belemmeren.

Boete voor overtreder

In het landbouwoverleg is deze situatie meerdere malen aan de orde geweest, maar dit heeft niet geleid tot een verbetering van de situatie. De gemeente heeft daarom besloten om voortaan niet meer alleen te waarschuwen, maar om direct handhavend op te treden. Dit betekent dat als men aan het storten is (heterdaad) er direct een boete wordt uitgeschreven aan de overtreder.

Monsters en bewijslast

Wanneer de dump al heeft plaats gevonden, dan worden er monsters (bewijslast) genomen om vast te stellen waar de grond vandaan komt.

Melden van een dumping

Mocht u een dumping van grond of afval constateren, dan kunt u dit melden bij het servicemeldpunt van de gemeente Lelystad of via telefoonnummer 14-0320.